סרטונים

מהישרדות למנהיגות - הסרטונים

מהישרדות למנהיגות

ערן גלזר, מנהל המרכז הארצי למנהיגות, ממליץ על המיזם

גיוון תעסוקתי בחברות וארגונים

הרצאה בפני עובדי רשות המסים

להיות יזם

ברק אברהם בנאום בפני בוגרי המרכז הבינתחומי בהרצליה

מהישרדות למנהיגות - הסרטונים

מהישרדות למנהיגות

ערן גלזר, מנהל המרכז הארצי למנהיגות, ממליץ על המיזם

גיוון תעסוקתי בחברות וארגונים

הרצאה בפני עובדי רשות המסים

להיות יזם

ברק אברהם בנאום בפני בוגרי המרכז הבינתחומי בהרצליה